John Nouwen

Raadslid Sinds 2018
Specialisme: Fysiek domein

– Agrarisch ondernemer
– Lid van de LLTB
– Lid van CV De Fieëstnaze

”Ondernemen met boerenverstand!”

Opgegroeid tussen kuikens en stieren wist ik al vroeg dat ik boer wilde worden. In 2011 ben ik gestart met het agrarisch ondernemen. Een agrariër is niet alleen bezig met het verzorgen van dieren of bewerken van akkers, maar ook met administratie. De lat wordt steeds hoger gelegd. De landbouw staat onder druk door aanscherping van wetenregelgeving. Als het gaat om innovatie, duurzaamheid, efficiëntie en dierenwelzijn is Nederland koploper.

In Leudal kunnen we trots zijn op een bloeiende landbouwsector, die voor veel werkgelegenheid zorgt. We moeten bedrijvende kans blijven geven zich verder te ontwikkelen en mee te gaan met de tijd. Voor het CDA wil ik me inzetten voor de agrarische ondernemers en een goed ondernemingsklimaat. Ondernemen is niet vanzelfsprekend, hier is draagvlak voor nodig vanuit de omgeving.

Belangen van bedrijven moeten goed worden afgewogen, voordat een besluit wordt genomen. De continuïteit van (agrarische) bedrijven moet gewaarborgd blijven. Geef ondernemers een stem in Leudal.
Ondernemen met boerENverstand!