Peter van Melick

Raadslid sinds 2007

Specialisme: Ondernemen en Verenigen

– Risicospecialist Verzekeren Grootzakelijk Rabobank
– Lid van Muziekplein Neer
– Lid van Heemkundevereniging Oos Naer
– Vriend van VV De Kwiebusse

”Voortvarend verbinden”

Het CDA is een middenpartij die oog en oor heeft voor iedereen binnen de samenleving. Iedereen doet mee. Geen populisme of cliëntelisme maar een solide en rechtvaardige aanpak. Het verkiezingsprogramma van het CDA doet recht aan de samenhang die er bestaat tussen vele onderwerpen die  lokaal van belang zijn. Denk maar aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Dit trekt tevens jonge gezinnen aan die op hun beurt weer zorgen voor voldoende bezetting binnen onze basisscholen. Alles hangt samen. Het CDA zet zich in voor een goede leefbaarheid, welvaart en welzijn voor onze inwoners. Het dienstverlenende karakter van de gemeente is voor mij van belang. De basis hiervoor is een goede communicatie.

Denk bijvoorbeeld aan snelle besluitvorming bij burgerinitiatieven als Park Leudal Oost en goede communicatie over infrastructurele werken, zoals de fietspaden Heldenseweg en Leudalweg. Als CDA zoeken we daarnaast constant naar mogelijkheden tot deregulering en verlaging van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

Emailadres:
phl.vanmelick@leudal.nl

Telefoon:
0475-510060

 

Terug